Concursos: Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

A Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo propón os concursos:

Wisibilízalas: 2º Edición

Os departamentos de Tecnoloxía e Ed. PVA participamos novamente 2ª edición de Wisibilízalas, convocatoria do Departamento ETIC da Universidade Pompeu Fabra cos seguintes obxectivos:

 • Xerar reflexión nos institutos sobre a menor visibilidade das mulleres en ciencia e tecnoloxía.
 • Dar visibilidade a mulleres que traballan no ámbito das TIC.
 • Potenciar as referencias femininas no ámbito da ciencia e da tecnoloxía.

A convocatoria consiste na creación dunha páxina web que describa a carreira de mulleres españolas e latinoamericanas contemporáneas que traballen no ámbito das TIC.

O alumnado participa con tres propostas de páxinas web:

“Mujeres TIC gallegas en la educación”: Web na que se visibiliza o papel de catro mulleres que pertencen a diferentes ámbitos da educación (universidade, primaria, secundaria, formación e innovación) e que desenvolven proxectos relacionados coas TIC.

mujeres TIC gallegas en la educaciónWisibilízalas: Mulleres galegas“: Web creada en html5, con recursos gráficos creados por alumnado de EPVA de 4º de ESO, na que se da a coñecer a mulleres referentes nas TIC en Galicia que desenvolven a súa actividade profesional na universidade, na investigación ou na empresa.

Mujeressteam“: Web na que se destaca o perfil de seis mulleres españolas e latinoamericanas relacionadas con áreas STEAM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería, Artes e Matemáticas). Na web foron empregados fondos creados por alumnado de EPVA de 4º de ESO.

Mujeres STEAMO alumnado e profesorado participante, queremos expresar o noso agradecemento a todas as mulleres que colaboraron neste proxecto, moi especialmente a Carmen García Mateo, que nos acompañou na tarde do martes 9 de xaneiro no centro para falarnos de mulleres, Tecnoloxía, Ciencia, Universidade e da vida.

Tecnópole

O parque tecnolóxico de Galicia, Tecnópole, trátase dun entorno que se sustenta na innovación, fomentando a transferencia de coñecemento e de tecnoloxía e favorecendo a creación e o crecemento de empresas. Un dos seus obxectivos principais é fomentar as actividades de I+D+i, ao tempo que favorece a competitividade e o desarrollo empresarial.

Este centro pertence á Xunta de Galiza e ó NCG Banco S.A., e está ubicado en Ourense.

A actividade de I+D+i que se realiza no centro consiste na aplicación e desarrollo de novas tecnoloxías; relacións establecidas coa Universidade e centros tecnolóxicos; capacidade de atracción de outras empresas de alta tecnoloxía; persoal altamente cualificado; potencial científico,etc.

Colabora con diversas empresas, nas que cabe destacar:

 • ACUASEC
 • Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U.
 • Céltica de Comp. del Automóvil, S.L.
 • Componentes Aeronáuticos Coasa SA
 • Coren CTI
 • Madera Plus Calidad Forestal S.L. 

No centro trabállase coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e o resto está diversificado en varios sectores, cunha tendencia emerxente á especialización en dous ámbitos moi definidos: a biotecnoloxía e as enerxías renovables.

En Tecnópole traballan unhas 1.678 persoas moi cualificadas e con perfís tecnolóxicos e directivos.

Un proxecto moi interesante feito aquí, en tecnópole, foi o sistema antikamikazes para autopistas; mediante un dispositivo que consta de un sensor avisa ó condutor de que vai en carril contrario. Este sistema é moi barato e asequible.

Unha das actividades que me chamaron á atención foi o proxecto en marcha ER-INNOVA;

Trátase dunha iniciativa dirixida á posta en marcha dun servicio no ámbito da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal que fomente o uso de ferramentas avanzadas basadas nas TIC e destinadas ó sector das enerxías renovables.

O obxetivo é a mellora da competitividade das pymes enerxéticas mediante a optimización dos procesos empresariais básicos (xestión interna, relacións con todos os axentes que interactúan no sector, etc.) e a adecuación dun punto de encontro virtual para o intercambio de bens e servicios entre empresas e para o fomento das actividades de I+D+i colaborativas.

Fonte de información: http://www.tecnopole.es

 

CITEXVI, Innovación e Tecnoloxía

A Cidade Tecnolóxica de Vigo (CITEXVI) atopase a 15 kilómetros do centro da cidade, nas Lagoas-Marcosende do Campus da Universidade de Vigo (https://maps.google.es/). Esta institución é importante porque leva a cabo unha serie de funcións, todas elas orientados á dinamización da tecnoloxía.  Entre elas, destaca a súa labor promotora de proxectos de I+D+i para atraer ao sector empresarial. Cooperan, colaboran e fomentan contratos, sobre todo, nos ámbitos de investigación, desenvolvemento e innovación, ademáis de proporcionar a experiencia que precisa a xuventude recén titulada. Contribúe ás telecomunicacións, tecnoloxías da información, enerxías e medio ambiente, ciencias mariñas, biomedicina e agroalimentarias.

Cómpre mencionar os variados servizos que oferta, asesorando as relación e apoio entre empresas, transferindo coñecemento tecnolóxico, difundindo unha cultura baseada na innovación, dando apoio aos emprendedores ou  xestionando axudas para novos proxectos.

Esta entidade conta, ademáis, coa colaboración de empresas como Energylab, Gradiant, IMATIA, Innovation S.L, o Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas marinas, AESAN ou  Phylogenomics….

Todos estos obxectivos lógranse mediante un uso exhaustivo de tecnoloxías que logran un desenvolvemento rápido de sistemas de información, administración electrónica e servizos de desarrollo e medida de software. Ademáis, non deixa de utilizar recursos tecnolóxicos de eficiencia ao medio ambiente, así como de difundilos para a industria, a construcción, o equipamento doméstico ou o transporte.

¿Pero que hai do persoal? ¿Quenes levan a cabo toda esta actividade? Pois actualmente hai unha enorme man de obra especializada en 260 grupos de investigadores, 30 dos cales calificados como grupos de excelencia, que acollen a licenciados en enxeñerías, Ciencias do Mar, Química…, en total suman unha plantilla de 1.628 persoas.

Dende logo, as construccións non poden quedar sen unha mención, xa que ademais do propio edificio, construido por autoridades da arquitectura e da estética, CITEXVI conta cunha gran variedade de infraestructuras. É salientábel o Edificio Fundación, que foi reconvertido co fin de albergar laboratorios de investigación e ámbitos tecnolóxicos.

CITEXVI é, sen dúbida, moi activa e dinámica, e nunca escasa de proxectos, conferencias, visitas… Recentemente celebrouse unha xornada organizada polo Centro de Excelencia de Vigo co fin de transferir coñecemento e valorar a colaboración entre empresas e universidades e o que contribúen estas a potenciar o tecido económico de Galicia. Nela, os participantes espuxeron as súas ideas, algunhas delas vinculadas coas enerxías renovables, a biotecnoloxía e a alimentación, que parecen estar dentro dos novos focos de interese na investigación realizada pola universidade.

Finalmente, merece ser destacado a súa labor solidaria, realizando campañas de recollida de alimentos non perecedeiros, que este ano fai fincapé na necesidade de productos infantiles como bolachas, cola cao, potitos, cereais, xel, colonias, etc e a súa invitación a todos os cidadáns a participar.

Na miña opinión todo o traballo levado acabo aquí é digno de admiración, non vos parece? Que diriades vós se fórades membros do congreso celebrado? Pensades en algo que poderiamos aportar nós como estudantes?

http://www.citexvi.es/

Fuller, precursor do desenvolvemento sostible

O 4 de novembro celébrase o IV Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego adicado este ano á relación arte-ciencia e nomeadamente ás figuras de Isaac Díaz Pardo, R. Buckminster Fuller e Florence Nightingale. Desde o IES de Brión querémosvos propor unha serie de actividades coas que poderedes descubrir algo novo desta interesante relación.

A proposta está pensada para o alumnado de 4º de ESO e as respostas realizarnase a modo de comentario, publicando aquelas  máis interesantes.

Consulta as  ligazóns para aproximarte aos deseños do autor e resposta ás seguintes cuestións:

 1. Por que pensas que Fuller plantexa que o mellor mestre dos creadores e o máis eficiente dos deseñadores debía ser a natureza?

 2. En que deseños pensas que plasma esta idea?

 3. Que entendes por eficiencia enerxética e dos materiais?

 4. Cómo relacionas estas ideas co desenvolvemento sostible

 5. Indica algún exemplo de deseños de Fuller nos que penses que reflicte os principios de eficiencia enerxética e dos materiais e razoa a resposta.

 6. Destaca un exemplo actual de eficiencia enerxética e/ou dos materiais no teu entorno próximo.

 7. Cómo entendía Fuller o actual concepto de reciclaxe?

 8. Indica algún exemplo no cal crees que se se cumpre esta idea de reciclaxe.

Investigación en materiais: A prótese de Carmiña.

A prótese da Carmiña , dos biomateriais mariños á rexeneración dos tecidos” é un documental de divulgación científica, que nos vai permitir achegar os avances tecnolóxicos aos estudantes de Ciencias e Tecnoloxía e que ten como obxectivo contribuir a que todas as persoas posúan un coñecemento científico funcional. O documental, creado por un equipo multidisciplinar da Universidade de Vigo, pretende achegarnos a procesos punteiros na investigación de biomateriais que se desenvolven no noso país e permite visualizar como esta investigación ten influenza na nosa vida cotiá, como o esforzo humano intelectual e económico produce unha mellora na nosa calidade de vida.

A documentación relativa ao documental pode accederse dende a ligazón:

http://www.enciga.org/files/boletins/76/IN_A_protese_de_Carmina.pdf