Fuller, precursor do desenvolvemento sostible

O 4 de novembro celébrase o IV Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego adicado este ano á relación arte-ciencia e nomeadamente ás figuras de Isaac Díaz Pardo, R. Buckminster Fuller e Florence Nightingale. Desde o IES de Brión querémosvos propor unha serie de actividades coas que poderedes descubrir algo novo desta interesante relación.

A proposta está pensada para o alumnado de 4º de ESO e as respostas realizarnase a modo de comentario, publicando aquelas  máis interesantes.

Consulta as  ligazóns para aproximarte aos deseños do autor e resposta ás seguintes cuestións:

 1. Por que pensas que Fuller plantexa que o mellor mestre dos creadores e o máis eficiente dos deseñadores debía ser a natureza?

 2. En que deseños pensas que plasma esta idea?

 3. Que entendes por eficiencia enerxética e dos materiais?

 4. Cómo relacionas estas ideas co desenvolvemento sostible

 5. Indica algún exemplo de deseños de Fuller nos que penses que reflicte os principios de eficiencia enerxética e dos materiais e razoa a resposta.

 6. Destaca un exemplo actual de eficiencia enerxética e/ou dos materiais no teu entorno próximo.

 7. Cómo entendía Fuller o actual concepto de reciclaxe?

 8. Indica algún exemplo no cal crees que se se cumpre esta idea de reciclaxe.

5 reflexións sobre “Fuller, precursor do desenvolvemento sostible

 1. 1. Por que pensas que Fuller plantexa que o mellor mestre dos creadores e o máis eficiente dos deseñadores debía ser a natureza?
  -Porque a natureza está chea de exemplos de diseño perfectos e esta debe ser inspiración para diseñadores e creadores.

  4. Cómo relacionas estas ideas co desenvolvemento sostible.
  -O desarrollo sostible pretende que aproveitemos o máximo as características dos obxectos que producimos para que co seu uso e fabricación non poñamos en perigo o medioambente. Un consumo pero responsable e respetuoso.

  6. Destaca un exemplo actual de eficiencia enerxética e/ou dos materiais no teu entorno próximo.
  -O aforro de enerxía nunha calefacción pode se máis eficiente elixindo ben o tipo de caldeira ou con un correcto illamento térmico das habitacións.

  7. Cómo entendía Fuller o actual concepto de reciclaxe?
  -Fuller pensa que as materias primas deben se alugadas polos usarios. Os recursos do planeta non lle pertenecen a ningún individuo ou nación, deben ser utilizados non consumidos.

  8.Indica algún exemplo no cal crees que se se cumpre esta idea de reciclaxe.-
  – Propuxo reducir os consumo da auga mendiante a sua reutilización, un sistema de lavado eficiente e un dispositivo de aseo personal (el fogger) que emplea partículas de auga moi pequenas dispersadas por aire.

 2. 3.Que entendes por eficiencia enerxética e dos materiais?
  La eficiencia energética es reducir el consumo de energía sin disminuir nuestra calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento

  5. Indica algún exemplo de deseños de Fuller nos que penses que reflicte os principios de eficiencia enerxética e dos materiais e razoa a resposta.

  En sus inventos de casas, eran realizados con modernidad, y tecnología. Utilizando materiales como aluminio, plástico, mástiles de acero inoxidable tomados de de las ideas arquitectónicas de puentes colgantes. Trató de idear inventos que fortalecieran su primera estrategia que era usar los recursos del mundo para abastecer a todo el mundo, y poder equipar las viviendas, utilizando materiales ecológicos, y que resistieran tornados, fuego e inundaciones.
  Creía en la optimización total de los recursos y materiales para lograr la máxima efectividad y eficiencia, y que él formulaba de la siguiente manera: “conseguir hacer cada vez más con cada vez menos hasta que podamos, eventualmente, hacer todo con nada.

  7. Cómo entendía Fuller o actual concepto de reciclaxe?

  Expresaba su idea alquilar materiales, siendo esta, una forma de reciclaje o reutilizar materiales

 3. 1) Por que pensas que Fuller plantexa que o mellor mestre dos creadores e o máis eficiente dos deseñadores debía ser a natureza?
  A natureza foi motivo de inspiración para pintores e artistas. A natureza estivo presente en novelas e non sé limita só ao campo das artes, a natureza vai máis alá, pasa polo análisis dos seus problemas e cómo se resolven para extraer posibles solucións aos nosos propios.
  2) En que deseños pensas que plasma esta idea?
  Fuller foi un precursor do ecoloxismo actual, con este proxecto reflexou unha profunda preocupación polo noso planeta. Fuller dicía que había que entender a Terra como vehículo que nos transporta a través do espacio, os recursos desta nave, son limitados e por este motivo é fundamental racionalizar o seu consumo e buscar medios de transporte e estructuras de habitabilidade sostibles.
  Na súa última etapa, adoptou as cúpulas xeodésicas como unha forma de habitar o planeta mostrando economía de recursos e empatía coa natureza.
  5) Indica algún exemplo de deseños de Fuller nos que pensas que reflicte os principios os principios de eficiencia enerxética e dos materiais e razoa a resposta.
  Fuller proxectou os primeiros edificios autosuficientes e inventou coches aerodinámicos de baixo consumo, en forma de gota de auga, capaces de transportar a doce persoas.
  Outro dos exemplos de Fuller, é que Buckminster foi un dos primeiros en explorar os principios da eficiencia enerxética e a eficiencia dos materiais nos campos da arquitectura, inxeñería e o deseño. Citou o punto de vista de François de Chardenedes do que o consumo de petróleo dispara o noso ”presuposto” enerxético si se considera enerxía solar almacenada.
  7)Cómo entendía Fuller o actual concepto de reciclaxe?
  Fuller expón a súa maneira de pensar pouco convencional con conceptos como o que as materias primas deberían ser alquiladas polos usuarios, este concepto é análogo* ao que hoxe en día coñécese como reciclaxe. Fuller parte dunha base moito máis profunda: os recursos do planeta non lle pertencen a ningún individuo. análogo; que pode adoptar aspecto semellante a outro por cumplir determinada función.

 4. 2. En que deseños pensas que plasma esta idea? Nas cúpulas xeodésicas ainda que penso que non se plasmaba nas ideas en concreto senon en forxar ideas transformadoras e innovadoras para que a especie humana poidese chegar a pensar de diferente maneira sobre o planeta terra e as súas capacidades.

  5. Indica algún exemplo de deseños de Fuller nos que penses que reflicte os principios de eficiencia enerxética e dos materiais e razoa a resposta. A casa circular, porque emprega aluminio e plástico que son materiais bastante resistentes e con unha eficiencia enerxética favorable sendo moi pouco custosos.

  8. Indica algún exemplo no cal crees que se cumpre esta idea de reciclaxe.
  A auga.

 5. Richard Buckmister Fuller.
  1. ¿Por qué piensas que Fuller plantea que el mejor maestro de los creadores y el más eficiente de los diseñadores debía ser la naturaleza?
  Fuller piensa que la naturaleza es el mejor maestro de los creadores y el más eficiente de los diseñadores porque dice que los recursos del mundo no son infinitos, que deben de ser manejador con atención y economía y es la naturaleza la que mejor hace esto.

  2.¿En qué diseños piensas que plasma esta idea?
  En las cúpulas geodésicas, en la Torre 4D, en la casa Dymaxion 4, en la casa Wichita y en el coche Dymaxion.

  3. ¿Qué entiendes por eficiencia energética y de los materiales?
  La eficiencia energética es una práctica empleada con el objetivo de reducir el consumo de energía, los consumidores reducen el consumo energético para disminuir costes y promover sostenibilidad económica, política y ambiental.
  La eficiencia de los materiales es darle el uso correcto a los objetos.

  7. ¿Cómo entendía Fuller el actual concepto de reciclaje?
  Piensa que las materias primas deberían ser alquiladas por los usuarios, que los recursos del planeta no le pertenecen a nadie por lo que estos recursos deben de ser utilizados de tal manera que no sean consumidos.

Os comentarios están pechados.