Ferramentas

No traballo por proxectos é fundamental o uso das ferramentas .Para ampliar información sobre os usos das mesmas, é moi útil o recurso  Obradoiro de Tecnoloxía: Ferramentas, que consiste nunha Galería de imaxes acompañadas de información das aplicacións, medidas de protección, vídeos nos que se pode ver como se empregan, e imaxes complementarias. Este traballo foi realizado por Carmelo Cacabelos, Obdulia García, Paco Lado e Sindo Monteagudo e premiado como recurso educativo para a Sociedade da Información.

 

Materiais: Madeira e metais

En 2º de ESO empezamos a traballar as unidades didácticas do bloque de Materiais. Presento as  unidades didácticas que traballaremos en aula cos contidos sobre materiais:
Unidade 5. Os materiais  e propiedades

Test sobre os materiais de uso técnico e as súas propiedades, creado polo profesor Nino González Haba


Unidade 6   A madeira, de Ángeles González de la Mena

Unidade 7  

Metais