Nada por todo no 11F

Vídeo creado no curso 2’17/18 polas agora ex-alumnas Sara Picos, Noelia Canda e Carla Villar sobre científicas olvidadas. Un bo momento para recordar o seu traballo e o das magníficas científicas que representan.