Engrenaxes

Este proxecto desenvolvido polo alumnado de Debuxo Técnico II no curso 2015/16 céntrase no trazado de evolventes e a súa aplicación ao deseño de rodas dentadas de engrenaxes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Participaron no proxecto Roberto Ardións, Paloma Verdejo, Javier Dono e Miguel Gómez.

Contamos coa colaboración do Departamento de Tecnoloxía no tratamento dos aspectos mécanicos do deseño.

O trazado do contorno das rodas realizouse con Geogebra. O Perfil dos dentes obtívose en base a evolventes. O trazado exportouse a un arquivo vectorial escalable (SVG)) que serviu de base para o modelado 3D con Blender. Unha vez modelados os engrenaxes imprimíronse en PLA. imprimindo_engrenaxes_novembro_2015

A evolvente de orixe O dunha circunferencia de centro C é o lugar xeométrico xerado polo extremo P dun segmento PT tanxente a unha circunferencia de centro C nun punto T que se despraza sobre a mesma, de lonxitude igual á do arco OT sendo o punto O un punto fixo da circunferencia. A evolvente pode ter sentido horario ou antihorario segundo sexa o sentido de xiro do punto T.

Save

Propiedades especiais da cicloide

Estes vídeos foron realizados polo alumnado de Debuxo Técnico II (2º Bach.) no curso 2011/12, como parte dun pequeno proxecto relativo ás propiedades da cicloide.

Podemos comprobar nesta primeira gravación ralentizada que o obxecto que se despraza pola traxectoria curva (cicloide) emprega moito menos tempo en chegar ao final da mesma que o obxecto que se despraza pola traxectoria recta, mesmo sendo esta última considerablemente máis curta.

Sabemos que a traxectoria definida pola cicloide é braquistócrona, e dicir é a traxectoria pola que un corpo que cae dun punto A a un punto B situado nunha cota inferior e non na mesma vertical, tardará o menor tempo posible.

Podemos comprobar nesta segunda gravación ralentizada que a cicloide é unha curva isócrona, é dicir, que o tempo que tarda un corpo en chegar ao seu punto medio (punto máis baixo) non depende da altura dende a que este se deixe caer.

Save

Save

Curvas cónicas. Tanxentes

A través das seguintes imaxes podes acceder aos diferentes casos de rectas tanxentes á elipses, hipérboles e parábolas, por un punto propio, por un punto externo ou segundo unha dirección dada.

1      2       3

4       5       6

7       8       9

Lembra:

  1. A circunferencia focal de foco F1 é o lugar xeométrico dos puntos simétricos do foco F2 respecto das tanxentes á cónica.
  2. A recta definida polo foco F1 e o simético F2′ do foco F2 corta a cónica no punto de tanxencia.
  3. A circunferencia principal é o lugar xeométrico dos puntos medios dos focos da cónica e os seus simétricos respecto das tanxentes á mesma.

Save