Construción dun cadrado dada a suma da diagonal e o lado

lado-mais-diagonalDemostración gráfica do procedemento empregado para a construción dun cadrado dada a suma da diagonal e o lado.

Agora que xa coñeces a teoría, serías quen de aplicala á reprodución da seguinte figura?

sector_circular

Deixa unha resposta