Estereoscopía dun cubo

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org – it looks like you don’t have Java installed, please go to www.java.com
 

Na metade esquerda desta construción represéntase un cubo en diédrico que poderemos rotar en torno a un eixe vertical que pasa polo centro da base. Na metade dereita podemos ver un anaglifo da representación cónica do cubo e dos planos de proxección. Pódemos situar o punto de vista en calquera posición ao redor do diedro e mesmo variar a súa cota.

Na seguinte construción pódese ver un anaglifo dun cubo representado en perspectiva cónica.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org – it looks like you don’t have Java installed, please go to www.java.com
 

 

Deixa unha resposta