Novo reto con parábolas

Poderías reproducir a seguinte figura sabendo que está construída a partir de dúas parábolas de foco F que se intersecan nos puntos A e B e un arco de 270º tanxente a unha delas?
Dato: o triángulo AFB é un triángulo exipcio.

parabola_parabola_arco

Save

Deixa unha resposta