Laboratorio de diédrico. Recta

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org – it looks like you don’t have Java installed, please go to www.java.com
 Esta construción permítenos relacionar a representación diédrica dunha recta dadas as súas trazas (sen ter en conta liñas vistas e ocultas) coa súa representación en perspectiva cónica.

Deixa unha resposta