Curvas cónicas. Homoloxía da circunferencia

homoloxia_da_circunferencia_curvas_conicasPremendo nas imaxes inferiores podes acceder aos procedementos para o trazado de elipses, parábolas e hipérboles a partir da homoloxía dunha circunferencia segundo esta sexa exterior, tanxente ou secante respecto da liña límite.

homoloxiaelipseminiatura      homoloxiaparabolaminiatura      homoloxiahiperboleminiatura

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Deixa unha resposta