Poliedros regulares con Openscad

poliedros_con_openscadNesta web poderás iniciarte no modelado 3D con Openscad definindo os vértices, arestas e caras de diferentes volumes.

Nesta ocasión traballamos con cinco poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro) en diferentes posicións, pero se calculas a posición dos vértices poderás modelar todos os poliedros que podas imaxinar.

Perspectiva cónica. Modelo en XD.

conico_interactivo

Preme na imaxe para acceder ao recurso interactivo.

No anterior gráfico interactivo podemos recoñecer os principais elementos do sistema cónico de representación: os planos xeometral, de horizonte, de cadro e de esvaecemento, as liñas de terra e de horizonte, o punto de vista e o punto principal.

Podemos comprobar como a imaxe en perspectiva pode obterse como unha sección da pirámide visual co plano de cadro.

Unha elipse!

Fragmento da película Ágora de Alejandro Amenabar no que Hipatia de Alejandría propón a traxectoria elíptica da terra ao redor do sol. Neste e noutros fragmentos da película aparece o Cono de Apolonio no que podemos apreciar as distintas curvas cónicas.

Save

Save

Save

BrionXbot

brion_x_bot_final_baixaProxecto interdisciplinar dos departamentos de Tecnoloxía e Debuxo realizado no curso 2017/18.

Accede á memoria do proxecto.

Descarga o vídeo do proxecto.

BrionXbot é un robot de seis patas distribuídas en dous trens situados nos costados dun corpo central ou chasis. Cada tren está formado por tres patas articuladas montadas sobre un cigüeñal e ancoradas nun eixe fixo. A rotación do motor move estes mecanismos de tal xeito que os extremos das patas describen unha traxectoria cíclica de avance. Está dotado de diversos sensores que nos permiten recoller datos sobre distancias, temperatura, humidade e luminosidade. O Bluetooth e a pantalla LCD permiten ler e graficar os datos obtidos a través dun smartphone ou directamente no robot. Tamén é posible controlar os movementos do robot de modo remoto dende un teléfono móbil vía Bluetooth.

Este proxecto resultou gañador do 1º premIo do Desafío Programación da categoría senior no Premio de innovación educativa “Desafíos STEM: Programación, robótica e impresión 3D convocado pola Consellería de Cultura, Educacion e O. U. Accede á nova na web do centro.

Este proxecto resultou gañador do 1º premio no concurso “Sensores 2018” que convoca Igaciencia e que conta co patrocinio do Concello da Coruña. Accede á nova na web do centro.

Este proxecto foi presentado publicamente na Maker Faire Galicia 2018. Accede á nova na web do centro.

Cicloide

Estes vídeos foron realizados por alumnado de Debuxo Técnico II do IES de Brión, hai xa varios anos, como parte dun pequeno proxecto relativo ás propiedades da cicloide.

Podemos comprobar nesta primeira gravación ralentizada que o obxecto que se despraza pola traxectoria curva (cicloide) emprega moito menos tempo en chegar ao final da mesma que o obxecto que se despraza pola traxectoria recta, mesmo sendo esta última considerablemente máis curta.
Sabemos que a traxectoria definida pola cicloide é braquistócrona, e dicir é a traxectoria pola que un corpo que cae dun punto A a un punto B situado nunha cota inferior e non na mesma vertical, tardará o menor tempo posible.

Podemos comprobar nesta segunda gravación ralentizada que a cicloide é unha curva isócrona, é dicir, que o tempo que tarda un corpo en chegar ao seu punto medio (punto máis baixo) non depende da altura dende a que este se deixe caer, e polo tanto tampouco da distancia percorrida.

Puntos notables do triángulo

Na seguinte construción dinámica podes ver os catro puntos notables do triángulo.

O incentro ou centro da circunferencia inscrita no triángulo atópase na intersección das bisectrices do ángulos do triángulo. A circunferencia inscrita pasa por tres puntos de tanxencia cos lados do triángulo que se atopan nas respectivas perpendiculares aos lados pasando polo incentro.

O circuncentro ou centro da circunferencia circunscrita atópase na intersección das mediatrices dos lados do triángulo.

O ortocentro atópase na intersección das alturas do triángulo. Nos triángulos obtusángulos estas non se cortan, polo que será preciso prolongalas mediante rectas.

O baricentro ou centro de masas do triángulo atópase na intersección das medianas.

Modifica a posición dos vértices A, B e C para construir diferentes triángulos. Observa as posicións dos distintos puntos notables e saca conclusións.

Save

Save

Engrenaxes

engrenaxeEste proxecto desenvolvido polo alumnado de Debuxo Técnico II no curso 2015/16 céntrase no trazado de evolventes e a súa aplicación ao deseño de rodas dentadas de engrenaxes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Participaron no proxecto Roberto Ardións, Paloma Verdejo, Javier Dono e Miguel Gómez.

Contamos coa colaboración do Departamento de Tecnoloxía no tratamento dos aspectos mécanicos do deseño.

O trazado do contorno das rodas realizouse con Geogebra. O Perfil dos dentes obtívose en base a evolventes. O trazado exportouse a un arquivo vectorial escalable (SVG)) que serviu de base para o modelado 3D con Blender. Unha vez modelados os engrenaxes imprimíronse en PLA. imprimindo_engrenaxes_novembro_2015

A evolvente de orixe O dunha circunferencia de centro C é o lugar xeométrico xerado polo extremo P dun segmento PT tanxente a unha circunferencia de centro C nun punto T que se despraza sobre a mesma, de lonxitude igual á do arco OT sendo o punto O un punto fixo da circunferencia. A evolvente pode ter sentido horario ou antihorario segundo sexa o sentido de xiro do punto T.

Save

Propiedades especiais da cicloide

Estes vídeos foron realizados polo alumnado de Debuxo Técnico II (2º Bach.) no curso 2011/12, como parte dun pequeno proxecto relativo ás propiedades da cicloide.

Podemos comprobar nesta primeira gravación ralentizada que o obxecto que se despraza pola traxectoria curva (cicloide) emprega moito menos tempo en chegar ao final da mesma que o obxecto que se despraza pola traxectoria recta, mesmo sendo esta última considerablemente máis curta.

Sabemos que a traxectoria definida pola cicloide é braquistócrona, e dicir é a traxectoria pola que un corpo que cae dun punto A a un punto B situado nunha cota inferior e non na mesma vertical, tardará o menor tempo posible.

Podemos comprobar nesta segunda gravación ralentizada que a cicloide é unha curva isócrona, é dicir, que o tempo que tarda un corpo en chegar ao seu punto medio (punto máis baixo) non depende da altura dende a que este se deixe caer.

Save

Save