Arquivo da categoría: Uncategorized

Curvas cónicas tanxentes

A través das seguintes imaxes podes acceder aos diferentes casos de rectas tanxentes á elipses, hipérboles e parábolas, por un punto propio, por un punto externo ou segundo unha dirección dada.

1      2       3

4       5       6

7       8       9

Lembra:

  1. A circunferencia focal de foco F1 é o lugar xeométrico dos puntos simétricos do foco F2 respecto das tanxentes á cónica.
  2. A recta definida polo foco F1 e o simético F2′ do foco F2 corta a cónica no punto de tanxencia.
  3. A circunferencia principal é o lugar xeométrico dos puntos medios dos focos da cónica e os seus simétricos respecto das tanxentes á mesma.

TEORÍA PUR ASMR

Selecciono unha serie de programas de entre os publicados por David Cuartielles ao longo do mes de novembro de 2018 baixo o título xenérico de Teoría Pur ASMR. Nestes programas Cuartielles reflexiona sobre deseño, prototipado e outras cuestións relativas á produción de obxectos e produtos en xeral.

Teoría Pur ASMR 001 – Enzo Mari – Autoproyectos

Teoría Pur ASMR 017 – Rudd, Stern & Isensee – Prototipos Low- vs High-Fi

Teoría Pur ASMR 019 – Suchman et al, Mogensen, Boserman & Ricart, Corsín – Prototipos como objetos definidos por la interacción

Teoría Pur ASMR 020 – Resnick, Martin, Berg et al – Manipulativos digitales: nuevos juguetes con los que pensar

Teoría Pur ASMR 015 – Gibson, Norman, Latour, Reas, Fry, Mellis… – Enacción (affordance)

Teoría Pur ASMR 016 – Clarke, Papanek, Packard, London, Haché, Haraway, Ackermann, Sterling – Obsolescencia programada

Accede a Teoria Pur ASMR en Ivoox

Accede aTeoria Pur ASMR en Vimeo