Puntos notables do triángulo

Na seguinte construción dinámica podes ver os catro puntos notables do triángulo.

O incentro ou centro da circunferencia inscrita no triángulo atópase na intersección das bisectrices do ángulos do triángulo. A circunferencia inscrita pasa por tres puntos de tanxencia cos lados do triángulo que se atopan nas respectivas perpendiculares aos lados pasando polo incentro.

O circuncentro ou centro da circunferencia circunscrita atópase na intersección das mediatrices dos lados do triángulo.

O ortocentro atópase na intersección das alturas do triángulo. Nos triángulos obtusángulos estas non se cortan, polo que será preciso prolongalas mediante rectas.

O baricentro ou centro de masas do triángulo atópase na intersección das medianas.

Modifica a posición dos vértices A, B e C para construir diferentes triángulos. Observa as posicións dos distintos puntos notables e saca conclusións.

Constrúe a túa propia cúpula xeodésica

Cúpula xeodésica de coresSe queres construír unha cúpula xeodésica de papel podes descargar e imprimir este recortable. Se decides pintala mellor faino antes de nada, logo recorta polas liñas negras, dobra polas liñas grises e pega as solapas.

Desenvolvemento dunha cúpula xeodésica V2. Recortable con solapas.

Para descargar o recortable elixe un tamaño:   [Recortable A4]   [Recortable A3]

As cúpulas xeodésicas son unhas estruturas arquitectónicas ideadas por R. Buckminster Fuller. Están formadas por diferentes módulos triangulares. Permiten cubrir grandes vanos con elementos lixeiros. A súa principal característica é a resistencia.

Cando Fuller idea as cúpulas xeodésicas, en realidade levaba tempo traballando sobre o reticulado da esfera coa intención de elaborar mapas nos que os elementos xeográficos resultasen menos distorsionados do que nos mapas convencionais. O fundamento destes mapas e o das cúpulas xeodésicas son exactamente o mesmo.

No IES de Brión construímos un invernadoiro empregando este tipo de estrutura. se queres saber máis sobre este proxecto podes velo aquí.

invernadoiroSe este traballo desperta a túa curiosidade e queres saber algo máis de Buckminster Fuller podedes empezar polo seguinte vídeo.

Bucky Fuller & Spaceship Earth. A short film by Ivorypress. from Ivorypress on Vimeo.