Bisectriz dun ángulo

A bisectriz dun ángulo é unha recta que o divide en dous ángulos iguais.

Resulta moi interesante esta outra definición, da que por certo se deriva o procedemento para calculala: A bisectriz dun ángulo é o conxunto de puntos que equidistan dos seus lados.

Deixa unha resposta