Xeometría estereoscópica

Logo de realizar as anamorfoses no patio do centro, empregamos a mesma técnica para debuxar diversos corpos xeométricos sobre papel continuo extendido no chan, pero esta vez engadindo unha das moitas técnicas para a creación de imaxes 3D.

Nesta ocasión a representación é dobre. Hai dous conxuntos de liñas, un o correspondente á perspectiva cónica considerando o ollo esquerdo e outro considerando o ollo dereito. Cada conxunto de liñas está debuxado cunha cor diferente, de tal xeito que ao filtralo cunhas gafas anaglifo (gafas con filtros de cores), vemos cada conxunto cun ollo. Isto provoca a sensacion de que o obxecto está de feito ocupando o espazo, incluso de que podemos tocalo e atravesalo. Na práctica o resultado depende moito das condicións de iluminación, da posición do observador, da intensidade das liñas de cores, etc. Nesta ocasión dúas das figuras debuxadas podían verse realmente ben, e unha terceira con moita dificultade.

Nota: as imaxes que incluimos neste artigo ilustran o traballo realizado, pero é inútil intentar percibilas en 3D, pois non están nin no tamaño nin na posición adecuada.

Deixa unha resposta