Material para o alumnado de 3º ESO

O seguinte listado de material será de uso habitual en aula para o alumnado de 3º ESO.
Non é preciso estrear material, así pois se tedes parte do material usado podemos empezar con el, e ir repoñendo a medida que sexa necesario.

  • Papel branco tamaño A4 de entre 80 a 90 g/m2
  • Unha carpeta de cartón con gomas ou similar tamaño A4.
  • Tres lapis de grafito de durezas HB, 2B e 4B.
  • Portaminas con mina de 0,5 mm de grosor e dureza HB.
  • Goma branca branda.
  • Afialapis.
  • Unha caixa de lapis de cores de 12 a 24 cores.
  • Unha caixa de rotuladores de punta fina de 10 a 12 cores.
  • Regra numerada de 30 cm, escuadro e cartabón a xogo.
  • Compás.

A carpeta deberá estar identificada co nome do/a alumno/a curso e grupo.

Deixa unha resposta