Material para o alumnado de 3º ESO

O seguinte listado de material será de uso habitual en aula para o alumnado de 3º ESO.
Non é preciso estrear material, así pois se tedes parte do material usado podemos empezar con el, e ir repoñendo a medida que sexa necesario.

 • Caderno de debuxo A4 de 120 a 150 g/m2, 20 px.
 • Tres lapis de grafito de durezas HB, 2B e 4B.
 • Portaminas con mina de 0,5 mm de grosor e dureza HB.
 • Pinceis redondos dos números 6,8 e 12 ou similares.
 • Goma branca branda.
 • Afialapis.
 • Unha caixa de lapis de cores de 12 a 24 cores.
 • Unha caixa de rotuladores de punta fina de 10 a 12 cores.
 • Regra numerada de 30 cm, escuadro e cartabón a xogo.
 • Compás.
 • Caderno de cartolinas de cores variadas tamaño A4.
 • Unha carpeta plástica tipo sobre tamaño A4.
 • Carpeta de cartón con gomas de 3 a 5 cm de grosor.

A carpeta grosa deberá estar identificada no lombo co nome do/a alumno/a curso e grupo, e deberá conter o resto do material.
Este material poderá quedar habitualmente en aula. O alumnado poderá levar o material para casa cando o precise para acabar traballos, realizar tarefas, estudar ou simplemente cando o desexe.
Ao longo do curso e para a realización de determinados exercicios solicitaranse diversos materiais específicos, sempre cunha antelación de cando menos unha semana.
Materiais como barro, escaiola, colas, pinturas líquidas, e outros de uso común correrán a cargo do IES.

Deixa unha resposta