Electrificación da lámpada

Unha vez construídos os módulos, decidimos facer probas de electrificación para 2 módulos.

  • Deseño do circuíto e compoñentes eléctricos e electrónicos:

Inicialmente deseñamos o circuíto e realizamos os cálculos pertinentes, para saber que resistencia tiñamos que colocar, empregando a Lei de Ohm.  O circuíto estaba formado por 2 led,s de alta luminosidade en serie cunha resistencia e un interruptor como elemento de control. Reutilizamos un cargador vello dun móbil como fonte de alimentación, para poder enchufar a lámpada  directamente á rede eléctrica. Probamos o circuíto empregando unha placa protoboard e realizamos medidas de voltaxe e intensidade co polímetro. Logo de facer o calculo numérico e de elixir a resistencia adecuada, pasamos a montar o circuíto dentro no interior dos módulos.

  • Cableado:

Cableamos os módulos da lámpada, asegurándonos de que as pezas estaban totalmente ocas e  tiñan o suficiente espazo para pasalo cable. Analizamos como deberías ir as conexións volvendo ao esquema electrónico.

  • Instalación dos LED,s:

Unha vez os cables listos e ben preparados, dispoñémonos a colocar os leds no seu sitio empregando uns porta-led,s prefabricados que insertaremos na parafina. Debemos revisar as conexións dos leds para que a intensidade poda circular. Temos que asegurarnos de que as unións sexan estables para evitar problemas de conexión.

  • Comprobacións:

Probamos o circuíto antes de soldar os compoñentes e finalizar o proceso de cableado. Conectamos o noso novo circuíto a unha toma de corrente e vemos como funcionan os nosos leds. Probamos a mobilidade do circuíto para ver que está ben construído e que non se desune. No caso de que estas dúas accións non saian como esperamos, deberemos revisar o circuíto outra vez ata atopar o fallo.

Se todo sae ben, así é como queda.

  • Soldadura:

Unha vez comprobado o circuíto, soldamos as unións dos compoñentes electrónicos ao cable e unimos os módulos de parafina.

 

 

LED,s

Un diodo é un compoñente electrónico que permite que circule a corrente nun determinado sentido, dende o ánodo (+) ata o cátodo (-), e impide que circule no sentido contrario.

Os led,s están compostos por un material semiconductor.

Úsanse como indicadores en moitos dispositivos, e cada vez con máis frecuencia, en iluminación.

As aplicacións dos LEDs atopámolas como indicadores de funcionamento ou control de aparatos modernos: ordenadores, impresoras, luces de testemuña dos automóbiles, etc. Cada vez que vemos que pequenas luces acéndense para indicar algo, xeralmente trátanse de LEDs, xa que presentan moitas vantaxes respecto ás lámpadas de incandescencia: menor consumo eléctrico, maior resistencia e duración e menor tamaño.

LED,s na Wikipedia.

LED,s en Tecnoloxia.org

Electrificación de lámpadas con LEDś: