Lámpada Fortuny

Na primeira década do século XX, o artista, escenógrafo, deseñador, e fotógrafo Mariano Fortuny deseña unha das súas lámpadas máis famosas. Unha ĺámpada con estrutura e pé metálicos e diferentes superficies reflectantes que lle permite obter as iluminacións de gran intensidade pero de luz difusa que necesitaba para as súas fotografías.

Artigo interesante sobre Fortuny

Interesante biografía de Fortuny elaborada pola Obra Social de Caixa Catalunya

Fortuny y la lámpara maravillosa. Documental de rtve.