Monografía: Materiais cerámicos

Nas seguintes monografías Monografía: Materiais cerámicos, Una introdución a los materiales cerámicos podes obter información sobre os materiais cerámicos, a súa composición, tipos, estrutura química, fabricación de productos cerámicos, moldeo e  moita máis información sobre este tipo de materiais

Traballo sobre materiais cerámicos elaborado por Alejandro Tobío mat_ceramicos

 

Fases do proceso productivo

A continuación un breve recordatorio das fases do proceso produtivo industrial, para que as poidamos seguir e adaptar ao noso traballo.

Fase1. Estudo de mercado:
a) Fontes de información:
– Necesidades
– Ideas
b) Investigación:
– Método de ensaio- erro
– Método científico

Fase2. Desenvolvemento:
a) Deseño: condicionantes:
– proceso de fabricación
– facilidade de montaxe e desmontaxe
– ergonomía
– estética agradable
– resistencias dos materiais
– normalización
b) Fabricación de maquetas
c) Fabricación de prototipos
e) Proxecto técnico:
1. Memoria
2. Prego de condicións
3. Planos
4. Presuposto

Fase3. Planificación da produción
a) Listado de fases
b) Diagrama de fluxo
c) Planificación

Fase4. Fabricación de produtos
a) Aprovisionamento de materiais
b) Proceso de fabricación
c) Xestión de calidade
a) Tipos de CC: no proceso e no produto
b) Ferramentas de CC
c) CC na produción
d) Defectos

Fase 5: Comercialización e reciclaxe:
*Nos non desenvolveremos esta fase

LED,s

Un diodo é un compoñente electrónico que permite que circule a corrente nun determinado sentido, dende o ánodo (+) ata o cátodo (-), e impide que circule no sentido contrario.

Os led,s están compostos por un material semiconductor.

Úsanse como indicadores en moitos dispositivos, e cada vez con máis frecuencia, en iluminación.

As aplicacións dos LEDs atopámolas como indicadores de funcionamento ou control de aparatos modernos: ordenadores, impresoras, luces de testemuña dos automóbiles, etc. Cada vez que vemos que pequenas luces acéndense para indicar algo, xeralmente trátanse de LEDs, xa que presentan moitas vantaxes respecto ás lámpadas de incandescencia: menor consumo eléctrico, maior resistencia e duración e menor tamaño.

LED,s na Wikipedia.

LED,s en Tecnoloxia.org

Electrificación de lámpadas con LEDś: