Presentación do blog

Os departamentos de Tecnoloxía e Debuxo do IES de Brión desenvolverán co alumnado de Tecnoloxía Industrial I e Debuxo Técnico I un proxecto de deseño e construción dunha cociña solar con concentrador parabólico Fresnel.

Este espazo estará adicado ao seguimento deste proxecto. Será unha ferramenta básica para reunir os documentos de referencia así como para amosar a evolución e as diferentes fases do traballo.