Poliedros regulares

  

   

Elaboraremos diversos módulos que resolvan a construcións dos poliedros regulares en diferentes posicións.

Nesta ocasión tomaremos como referencia a magnitude da aresta das figuras, pero pode resultar interesante intentar resolver a cuestión a partir doutros datos, como por exemplo o raio da esfera na que se inscribe.