Sargadelos, historia dun proxecto industrial en Galicia

O día 4 de novembro celébrase o IV Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego.

Desde o departamento estamos propoñendo actividades que para o alumnado de Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato consiste en ler a seguinte documentación para responder a modo de comentario ás seguintes cuestións, así como plantexar posibles inquedanzas sobre o tema, publicando aquelas  máis interesantes.

Suxestións de documentación de consulta:

Sargadelos.com

Captura de pantalla de 2013-10-23 12:40:51

Asociación Buxa- Asociación Galega do Patrimonio Industrial

Captura de pantalla de 2013-10-23 12:42:01

 

  1. Explica porque se di no texto que o forno se configura como a ferramenta básica que controla o lume e na que se xera a calor necesaria para que teñan lugar as transformacións da materia. Pon exemplos.

  2. Por que crees que Antonio Raimundo Ibáñez Gastón, crea en Sargadelos a factoría de fundición de ferro? ¿Que se produce na factoría incialmente?

  3. Donde e cando se localizaron os primeiros fornos cerámicos en Galicia? Con que obxectivo?

  4. No 1804 creáse a fábrica de louza de Sargadelos, que motivos crees que levaron a dita creación. Por que se pecha no 1875?

  5. No 1970 inaugúrase a nova fábrica de Sargadelos. Que factores foron claves na creación de dito proxecto.

  6. Que aporta Sargadelos en Deseño, Tecnoloxía e Materiais?

  7. A que industrias fai referencia Isaac Díaz Pardo no vídeo presentado? Compartes a súa opinión sobre a problemática da industria e aproveitamento de recursos en Galicia?

  8. Plantexa unha cuestión aos teus compañeiros sobre o tema tratado que che resulte interesante