Tecnoloxías da comunicación

O Bloque de Tecnoloxías da comunicación. Internet, podes traballalo empregando os seguintes recursos da rede:
Internet: Actividades interactivas creadas pola profesora Teresa Mancebo
O proxecto “Actividades Abalar para Tecnoloxía” de Jesús Arribi, presenta no espazo abalar as seguintes propostas para traballar a unidade de Internet:
Aprendendo a traballar pola rede:

Búsqueda de información en Internet:

Funcionamento e servizos de Internet:
Web social. Web 2.0: Unidade didáctica para comprender o concepto de Web social (Web 2.0), entender a importancia da privacidade e coñecer as principais aplicacións da Web Social existentes.