Desenvolvementos planos

Na seguinte páxina de Paulo Porta, podes atopar desenvolvementos planos de Poliedros, que poden servir de axuda para  a construción do desenvolvemento da figura que está creando o alumnado de 2º de ESO.

Na páxina de Matemáticas visuales tamén podes obter o desenvolvemento de figuras variadas: