Proxectos con papel e derivados en 2º de ESO

Papel, cartulina, cartón,…. e algúns útiles e ferramentas de traballo serviron para que o alumando de 2º de ESO  empregara o método de proxectos para resolver diversos problemas do taller. O método de resolución de problemas, a representación gráfica (escalas, medidas, vistas,.., ferramentas e útiles de traballo, materiais, foron bloques temáticos traballados nestes proxectos.

Na 2ª avaliación a proposta consistiu e construir caixas de cartón con dous compartimentos e apilables entre elas que serviran para organizar pequenos útiles do taller. O deseño foi unha modificación do proxecto Ponderabilia. Instrumenta, dos deseñadores Ryszard Rychlicki e Agnieszka Nowak (2RAM) e algúns dos resultados das caixas preséntanse a continuación:

Na 3ª avaliación, o problema a resolver foi dotar a aula de “estores” que permitiran regular a luz na aula. A proposta realizada ao alumnado foi deseñar paneis con material de baixo custo nos cales empregaramos a técnica de estampado para realizar cenefas con formas dalgunha das ferramentas estudadas. Algunha fase do proceso e o resultado pódense ver nas seguintes imaxes:

paneis