Tecnoloxías da información

Para practicar os contidos do Bloque de Tecnoloxías da información propoñemos as seguintes ligazóns:

O ordenador e os periféricos, actividades autoavaliables sobre o hardware do ordenador creados por Nino González-Haba Gil :

Manexo básico de Linux.

Edición básica de textos Writer:

No seguite Laboratorio coñeceremos a folla de cálculo:

Seguridade e Hixiene no uso das TICś