Fuller e as primeiras vivendas bioclimáticas

Proposta do Día da Ciencia en Galego, para alumnado de 4º de ESO.

Algunha documentación de consulta:

 

Fuller entende a vivenda como “ máquina para vivir” eun sistema para satisfacer as necesidades humanas de protección contra os elementos, privacidade e hixiene”.

  1. Cita ordenados cronoloxicamente e indica o ano de creación dos deseños de vivendas de Fuller
  2. Desde o punto de vista estrutural, que aspectos teñen en común os deseños de vivendas de Fuller?
  3. Que innovacións aportan a nivel de materiais? Algunha permanece na actualidade?
  4. Que aportacións teñen estes deseños desde o punto de vista enerxético?
  5. Investiga e aporta documentación sobre algúnha construción que se asemelle ás creadas por Fuller que exista na actualidade.
  6. Consulta información sobre arquitectura sustentable e bioclimática e comenta a relación dos deseños de Fuller con este tipo de arquitectura.