Enerxías

Para o estudo das enerxías alternativas, librosvivos.net presenta a seguinte unidade interactiva:

enerxias_alternativasAs infografías de consumer eroski, explican o funcionamento das centrais de produción de enerxía eléctrica:

  • Enerxías renovables:
hidraulicaeolicasolar
 geotermicamaremotrizbiomasa
  • Enerxías non renovables:
carbonciclo_combinadonuclear