Modelos 3D de precisión

Alumnado de 4º de ESO das materias de Tecnoloxía, Informática e Plástica e Visual participa na proposta D3MOBILE METROLOGY LEAGUE do grupo da USCAN3D da Universidade de Santiago de Compostela, consistente nun campeonato de modelado 3D de precisión a partir de imaxes tomadas desde o móbil. Na organización do campeonato participan ademáis do grupo citado, o FECYT e o Centro Español de Metroloxía (CEM). Unha vez realizada a 1ª proba, preparámonos para a 2ª nas vindeiras semanas.