O noso futuro atópase no CIMUS

O Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CIMUS) constitúese para propiciar o desenvolvemento dunha investigación interdisciplinar no ámbito da Biomedicina, a través da interacción e colaboración dos equipos integrados no centro, e estos con grupos relevantes de outras institucións a nivel nacional e internacional. Pertence ao Campus Vida (Campus de Excelencia Internacional) e está situado en Santiago de Compostela, A Coruña. ( http://goo.gl/maps/Hkbjj ). O centro colabora con empresas como Pharma Mar S.A., Laboratorios Dr. Esteve, FAES FARMA S.A., Almirall-Prodesfarma S.A. e Oryzon Genomics.

Entre as instalacións dispoñibles destacan: Animal facility, unidade de cultivos celulares, unidade de imaxe e microscopía confocal, unidade de proteómica, unidade de microdisección láser, unidade de visualización de tumores in vivo, unidade de screening farmacolóxico, plataforma de Bioestadística, plataforma de Bioinformática e unidade de Xenotipado.

Unha das infraestructuras que me chamou a atención é a instalación adicada á visualización de tumores in vivo, pois non sabía que neste centro de investigación se trataba dun modo práctico o estudo desta patoloxía en animais vivos.

A investigación realizada no CIMUS abarca cinco grandes áreas ou unidades temáticas verticais (Cardioloxía, Endocrinoloxía e Nutrición, Neurociencia, Oncoloxía e Farmacoloxía) e dúas grandes áreas horizontais (Terapias experimentais e Xenética e Xenómica Funcional).

Na actualidade, o CIMUS conta con 32 Investigadores Senior. Entre eles atópanse catedráticos de Anatomía Humana, farmacéuticos, neurólogos, biólogos, licenciados en bioquímica, medicina, ciruxía, química, psicoloxía e técnicos superiores de anatomía patolóxica. Algúns dos equipos integrados por estes investigadores están a traballar en investigacións moi interesantes como a influencia das hormonas tiroideas sobre a regulación hipotalámica da inxesta, a búsqueda de novas dianas terapéuticas en procesos tumorais e no tratamento do cancro de mama.

Outra das novas que saíron hai pouco sobre o CIMUS é o comezo dun proxecto cuxo obxectivo é a identificación de novas ideas para tratar a obesidade e outras patoloxías do balance enerxético. Sen dúbida algunha, as indagacións levadas a cabo neste centro son de gran proveito á hora de encamiñarnos cara un maior coñecemento do mundo da medicina, quizais os maiores segredos da ciencia biolóxica atópanse no CIMUS.

Fontes de información:

· http://www.campusvida.info/ejes-estrategicos/investigacion/red-de-centros-singulares-de-investigacion/centro-de-investigacion-en-medicina-molecular-y-enfermedades-cronicas-cimus/

·  http://www.campusvida.info/el-futuro-al-microscopio-oberstress-hypothalamic-lipotoxicity-and-endoplasmic-reticulum-stress-a-new-pathophysiological-mechanism-of-obesity/ 

As luces do inxenio

Estos días estamos traballando en Tecnoloxía Industrial I o bloque adicado ao producto e proceso tecnolóxico. Resulta moi interesante o documental ” Las luces del ingenio” de RTVE. Nel analízase como a idea é so o comenzo, a luz do inxenio. Pero o camiño para transformar a idea en obxecto é complexo.  Tras calquera invento, por simple que pareza, hai un esforzo que se reparte en deseños, prototipos, patentes, estratexias, … Un percorrido que moi poucos consiguen finalizar.

Sargadelos, historia dun proxecto industrial en Galicia

O día 4 de novembro celébrase o IV Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego.

Desde o departamento estamos propoñendo actividades que para o alumnado de Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato consiste en ler a seguinte documentación para responder a modo de comentario ás seguintes cuestións, así como plantexar posibles inquedanzas sobre o tema, publicando aquelas  máis interesantes.

Suxestións de documentación de consulta:

Sargadelos.com

Captura de pantalla de 2013-10-23 12:40:51

Asociación Buxa- Asociación Galega do Patrimonio Industrial

Captura de pantalla de 2013-10-23 12:42:01

 

  1. Explica porque se di no texto que o forno se configura como a ferramenta básica que controla o lume e na que se xera a calor necesaria para que teñan lugar as transformacións da materia. Pon exemplos.

  2. Por que crees que Antonio Raimundo Ibáñez Gastón, crea en Sargadelos a factoría de fundición de ferro? ¿Que se produce na factoría incialmente?

  3. Donde e cando se localizaron os primeiros fornos cerámicos en Galicia? Con que obxectivo?

  4. No 1804 creáse a fábrica de louza de Sargadelos, que motivos crees que levaron a dita creación. Por que se pecha no 1875?

  5. No 1970 inaugúrase a nova fábrica de Sargadelos. Que factores foron claves na creación de dito proxecto.

  6. Que aporta Sargadelos en Deseño, Tecnoloxía e Materiais?

  7. A que industrias fai referencia Isaac Díaz Pardo no vídeo presentado? Compartes a súa opinión sobre a problemática da industria e aproveitamento de recursos en Galicia?

  8. Plantexa unha cuestión aos teus compañeiros sobre o tema tratado que che resulte interesante