algoritmo_cabeceira

Que é un algoritmo?

Chamamos algoritmo a un conxunto ordeado e finito de instrucións que nos permiten dar solución a un problema.

Este vídeo realizado por Magic Markers pode axúdarnos a comprendelo mellor.

Este outro vídeo realizado por David J Malan para TEDEd  explica que é un algoritmo dun xeito diferente.

Deixa unha resposta