Sabes como é unha páxina web por dentro?

Cando abrimos co navegador unha páxina web, podemos ver diferentes elementos organizados na pantalla: Textos, imaxes, ligazóns, botóns, fondos, táboas, etc. Ademáis estes elementos poden ter diferentes características: Os textos poden empregar fontes de diferentes tamaños e cores, as imaxes poden ter diferentes tamaños, etc.

Para poder amosarnos unha páxina, os navegadores interpretan un código no que se detallan todos os seus elementos, e todas as características dos mesmos.

Le máis sobre o tema e elabora a tua propia páxina.

frecha