O misterio tras o incendio

Ramón Regueiro era un garda forestal que traballaba protexendo os montes da comarca do Salnés. Un día de verán un grande incendio estendeuse polo monte do Castrove, entre os concellos de Poio e Meis. Ne extinción deste incendio foron necesarios todos os medios dispoñibles: varios camións de bombeiros, voluntarios de Protección Civil e ata hidroavións.
Despois de moitas horas de duros esforzos o incendio quedou controlado. Xa só restaba apagar uns pequenos focos de lume moi localizados.
Foi entón cando o garda Regueiro descubriu un cadáver entre as xestas aínda fumegantes. Achegouse ao corpo e comprovou abraiado que a morte non se producira polos efectos do incendio.
Quen era esa persoa? Que lle sucedera?
Esfinxe, relatos de pensamento creativo
Carlos, L. Medrano

O rei e o primeiro ministro

O rei dun remoto país envexoso da intelixencia e dos éxitos do seu primeiro ministro, decidiu condenalo a morte. Para disfrazar o verdadeiro motivo da súa acción e dar a aparencia dun home clemente, organizou unha pequena farsa: reuniuse con toda a corte o día da execución e fixo levar ante si ao primeiro ministro. Logo o rei puxo dous papeis nun pequeno saco e díxolle:
-Nun destes papeis está escrito “morte” no outro “vida”. O papel que collas decidirá a túa sorte.
O primeiro ministro sospeitaba que a palabra “morte” estaba escrita nos dous papeis, e realmente así era. Non obstante conseguiu salvar a súa vida.
Como puido facer?
Esfinxe, relatos de pensamento creativo
Carlos L. Medrano, Editorial tresCtres

Palíndromos

O dicionario define o palíndromo como: “Palabra ou frase que se le igual de esquerda a dereita que de dereita a esquerda”.
Segundo esta definición e despois de ler poemas de “A torre da derrotA” de Gonzalo Navaza, imos facer frases palindrómicas.

Monovocalismo

Dise que un texto é monovocálico cando, en toda a súa extensión, utiliza unha soa vogal. Pódense facer textos con calquera das cinco vogais pero é máis fácil usar palabras que teñan só a, e ou o.
Seguindo o esquema dunha receita: primeiro un listado dos ingrediente e despois modo de facelo ou preparación, imos escribir receitas de cociña monovocálicas.
Non esquezades de poñer os nomes dos chefs.