A vida dos meus avós

Despois de ler “Memorias dun neno labrego” imos coñecer como vivían os nosos maiores cando eran cativos. Por parellas ides investigar sobre: O xogo, Os xoguetes, A escola, O namoro, As festas, As comidas, O vestido, Os desprazamentos, A cociña, O nadal, O entroido, O día de defuntos, Os velorios, …
Unha vez elixido o tema tedes seguir estes pasos:
1º. Cuestionario
Preparar unha serie de preguntas abertas, é dicir de resposta ampla, para facerlle á persoa ou persoas que entrevistedes. O cuestionario debe recoller diferentes aspectos do tema que queredes coñecer.
2º.Cos datos que vos dean tedes que facer un texto narrativo onde quede reflectida a información que recollestes.
3º.Documentar e asinar a información
Nome do informante
Idade (aproximada)
Enderezo
Nomes dos autores do traballo