Descrición de persoas

Por parellas ides coller un primeiro plano dun dos moitos personaxe que saen nos medios de comunicación.
No caderno facede unha primeira listaxe de adxectivos que consideredes relevantes para o personaxe.
Os adxectivos desa listaxe non se poden utilizar, hai que procurar sinónimos.
Buscar tres sinónimos que definan
a) Impronta xeral
b) Aspecto físico: ollos, boca, beizos, cabelo, …
c) Aspecto psicolóxico ou estado de ánimo
Recollemos as fotografías e expoñémolas para que outras parellas intenten identificalas a medida que as describides. Procurade facer un traballo ordenado, claro e preciso.