Sabela Ramos

INTRODUCIÓN

Sabela Ramos é doutura e investigadora do grupo de arquitectura de computadores da Coruña. Estudou a carreira de informática na universidade da Coruña e hoxe en día imparte clases nesa mesma facultade.

BIOGRAFÍA

Para aumentar os seus estudos foi ao extranxeiro a facer cursos en Amsterdam, Alemaña e estivo de estancia en Zürich durante 3 meses. Participou en varios congresos, debido á sua investigación, en New York, Estados Unidos, Canadá e outros moitos lugares. Beneficiouse de becas que Google ofrece para a promover a participacion de mulleres no ámbito tecnolóxico. Durante un ano foi embaixadora de Google na universidade, o que lle permitiu falar ca xente de Google directamente e organizar actividades entre a empresa e a universidade. Opina que a razón polas que hai poucas mulleres no ámbito da informática é pola imaxen que se da delas e asegura que ‘’normalmente as mulleres na informática somos moi boas’’.

É doutora e investigadora do grupo de arquitectura de computadores da Coruña. Escribiu publicacións dende 2009 ata agora.

RECOÑECEMENTOS

-Premio Nacional Excelencia
-Premio Mundial de Google
-Premio Fin de Carreira da comunidade Autónoma de Galicia
-Premio ao mejor PFC
-Premio Extraordinario de Bacharelato

ENLACES

Publicacións
Video