Rosa Monge

INTRODUCIÓN

É unha empresaria que actualmente traballa desenvolvendo estratexias de empresa como directora de proxectos nunha empresa pública relacionada co sector servizos e tecnoloxías da información: Domestic Data Streamers. Destaca por ser a co-fundadora de Soko e a directora executiva de compañías como Seven4seven (software).

BIOGRAFÍA

Graduada en Enxeñaría e Informática e Enxeñaría Multimedia en La Salle Campus Barcelona.

-Xerente do proxecto na Escola de Enxeñaría La Salle.
-Interna coordinadora de esforzos de localización, Apple Inc.
-Xerente do proxecto en Innovalley, Inc.
-Co-fundadora de Seven4seven
-Directora executiva do Imagine Creativity Center


RECOÑECEMENTOS

-Premio Emprendedor XXI

ENLACES

Perfil en Linkedin
Seven4seven