Exemplo de imaxe interactiva

Preme no interruptor para acender e apagar a bombilla.

Copio o código por se alguén ten interese en saber como está construida:

<script>

var imaxe1="bombilla_prendida.jpg"

var imaxe2="bombilla_apagada.jpg"

function pulsa1 () {document.getElementById('imaxe').src =imaxe2 ;}

function pulsa2 () {document.getElementById('imaxe').src =imaxe1 ;}

 </script>

<map name="map">

<area shape="rect" coords="340,243,377,260"  onclick="pulsa1 ();"  />

<area shape="rect" coords="340,222,377,239"  onclick="pulsa2 ();"  />

</map>

<img src="bombilla_prendida.jpg" width="488" height="302" border="0" usemap="#map" id="imaxe" />