Tag Archives: Polígonos

Eneágono a partir do lado base

Este é un exemplo de construción de polígono regular a partir da medida lateral ou lado base. Ten unhas cantas operacións, pero ningunha delas complexa, e o grao de exactitude ou aproximación teórica é moi alto. O método calcula unha … Continue reading

Posted in Recursos | Tagged , , | Leave a comment

Heptágono regular inscrito

Estas primeiras semáns de curso estiven recopilando, para as clases de Debuxo Técnico II, algúns métodos alternativos aos clásicos que fixen uns anos atrás para o trazado dos polígonos regulares que deben constuirse por aproximación, xa que non hai método … Continue reading

Posted in Recursos | Tagged , , | Leave a comment

Áreas de triángulos (selectividade)

Esta mañá, na proba de matemáticas II da selectividade, había un exercício de xeometría, no que se pide comparar a área de dous triángulos que forma unha corda CD con cada un dos extremos do diámetro perpendicular AB. En concreto, … Continue reading

Posted in Xeral | Tagged , , | Leave a comment