Tag Archives: Evolvente

Evolvente

Como case en calquera construción, tamén neste caso as posibles solucións son varias. Explicaremos unha delas: 1._ Trazamos unha circunferencia de centro O e raio OP. 2._ Situamos un punto Q sobre a circunferencia e trazamos o ángulo POQ. 3._ … Continue reading

Posted in Xeral | Tagged , | Leave a comment