Axonométrico a partir de Diédrico (II)

Nesta segunda parte vemos un punto representado no espazo axonométrico, e vemos tamén como se tomaron os datos en diédrico: P é un punto polo que pasa LT, que faremos corresponder ao punto orixe de coordenadas O, en axonométrico. As proxeccións diédricas 1ª e 2ª do punto D están na mesma perpendicular a LT, por iso D1 é libre, pero D2 debe cumplir esta condición. Os vectores vx, vy e vz serán as coordenadas ou valores nos eixos axonométricos, e combinados darán as proxeccións.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Se quixésemos transformar as proxeccións diédricas nun isométrico sen coeficientes de redución, a macro sería moi sinxela de facer: Para o valor x desprazar o punto O segundo o vector vx, e logo rotar arredor de O 30º en sentido horario. Para o valor y, desprazar segundo o vector vy e logo rotar 60º sentido horario. Finalmente, o valor z aplícase cun desprazamento segundo o vector vz. A macro pode crearse con catro datos de entrada: P,D1,D2,O.
En cambio neste caso, como queremos manipular o resultado cambiando o ángulo da axonometría, a macro foi máis complexa, porque foi preciso incluír os ángulos alfa e beta, e tamén o valor “eixos” que é a verdadeira magnitude dos segmentos que representan os eixos, para que, por comparación coa seu tamaño perspectivo, a macro poida aplicar o coeficiente de redución de cada eixo en calquera ángulo de visión.
Total, que a macro non resulta moi cómoda de manexar porque hai que visualizar o valor “eixos” como un regulador, para incluílo como dato de entrada, e tamén os ángulos alfa e beta. Geogebra ademáis non permite tocalos co cursor para incluílos, senón que abre o cadro de diálogo “aplicar ángulo a rotación”, obrigando a desplegar o catálogo de signos especiais para indicar “alfa” e a continuación o mesmo para “beta”.
Este applet que vemos foi exportado desta Figura que podedes descargar. Veredes que leva catro macros, que só se diferencian nos datos de saída (resultado), dependendo de se queremos todas as proxeccións e valores nos eixos como no exemplo, só as catro proxeccións, só a principal e a horizontal, ou só a principal ou directa.

macros

Os datos de entrada son sempre os mesmos: indicar o deslizador “eixos”, punto P, primeira proxección do punto a trasvasar, segunda proxección, ángulo alfa, ángulo beta e orixe da axonometría O.

This entry was posted in Xeral and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Axonométrico a partir de Diédrico (II)

  1. Horacio says:

    Fixen unhas modificacións para mellorar a macro e, como nos comentarios non podo achegar ducumentos, publiquei un artigo!

    Axonométrico a partir de Diédrico (II bis)

Deixa unha resposta