Circunferencias tanxentes a outras dúas, dado o raio

Un exemplo bastante claro, e sinxelo como exercicio, para aplicar reguladores de tamaño e comprender o enunciado dun problema como combinación de dúas condicións que se materializan en dous lugares xeométricos.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Cada lugar xeométrico é un par de circunferencias concéntricas e equidistantes dunha das circunferencias orixinais (azul claro, no gráfico). Sabendo o número máximo de interseccións entre dous pares de circunferencias concéntricas, predecimos fácilmente o número de solucións posibles.

Manexando os tres reguladores e os centros A e B podemos ver diferentes casos. Pero resulta case imposible situar as figuras manualmente de maneira que o número de solucións sexa impar (para isto hai que editar numéricamente as coordenadas dos puntos, na ventá alxebraica).

This entry was posted in Xeral and tagged , , . Bookmark the permalink.

Deixa unha resposta