Evolvente

Como case en calquera construción, tamén neste caso as posibles solucións son varias. Explicaremos unha delas: 1._ Trazamos unha circunferencia de centro O e raio OP. 2._ Situamos un punto Q sobre a circunferencia e trazamos o ángulo POQ. 3._ Coa ferramenta «ángulo de amplitude dada» construimos un ángulo de 1 radián (POQ’). 4._ Trazamos unha recta perpendicular ao segmento OQ que pase por Q. 5._ Con centro en Q trazamos unha»circunferencia con centro e raio dados» de valor igual ao producto do ángulo POQ e o raio da circunferencia, partido polo ángulo POQ’. É importante dividir entre 1 radián coa finalidade de eliminar as unidades, do contrario o resultado estaría en radiáns e non poderiamos obter valores superiores a 2(pi). 6._ Obtemos así a intersección P’ da circunferencia e a perpendicular trazadas. 7._ Construimos o lugar xeométrico do punto P’ para as diferentes posicións do punto Q. A curva obtida é a evolvente da circunferencia.

This entry was posted in Xeral and tagged , . Bookmark the permalink.

Deixa unha resposta