Visor axonométrico 360X360

Introduce as coordenadas de cada unha das liñas poligonais da figura que queiras representar. Emprega únicamente "," para separar os valores.
Para rotar a figura en torno ao seu eixe axonométrico "z" preme as frechas "dereita" e "esquerda" do teclado. Para rotar a figura en torno ao eixe "y" da pantalla (cabeceo) preme as frechas "arriba" e "abaixo" do teclado.
Exemplo 1:
-5,6,-3,5,6,-3,5,6,3,5,0,7,5,-6,3,5,-6,-3,-5,-6,-3,-5,-6,3,-5,0,7,-5,6,3,-5,6,-3
Exemplo 2 (dodecaédro):
Liña poligonal 1
3.402,0,-4.454,1.051,3.236,-4.454,-2.752,2,-4.454,-2.752,-2,-4.454,1.051,-3.236,-4.454,3.402,0,-4.454,5.505,0,-1.051
Liña poligonal 2
1.051,3.236,-4.454,1.701,5.236,-1.051
Liña poligonal 3
-2.752,2,-4.454,-4.454,3.236,-1.051
Liña poligonal 4
-2.752,-2,-4.454,-4.454,-3.236,-1.051
Liña poligonal 5
1.051,-3.236,-4.454,1.701,-5.236,-1.051
Liña poligonal 6
5.505,0,-1.051,4.454,3.236,1.051,1.701,5.236,-1.051,-1.701,5.236,1.051,-4.454,3.236,-1.051,-5.505,0,1.051,-4.454,-3.236,-1.051,-1.701,-5.236,1.051,1.701,-5.236,-1.051,4.454,-3.236,1.051,5.505,0,-1.051
Liña poligonal 7
-1.701,-5.236,1.051,-1.051,-3.236,4.454
Liña poligonal 8
4.454,-3.236,1.051,2.752,-2,4.454
Liña poligonal 9
4.454,3.236,1.051,2.752,2,4.454
Liña poligonal 10
-1.701,5.236,1.051,-1.051,3.236,4.454
Liña poligonal 11
-3.402,0,4.454,-1.051,-3.236,4.454,2.752,-2,4.454,2.752,2,4.454,-1.051,3.236,4.454,-3.402,0,4.454,-5.505,0,1.051