Puntos notables do triángulo

Na seguinte construción dinámica podes ver os catro puntos notables do triángulo.

O incentro ou centro da circunferencia inscrita no triángulo atópase na intersección das bisectrices do ángulos do triángulo. A circunferencia inscrita pasa por tres puntos de tanxencia cos lados do triángulo que se atopan nas respectivas perpendiculares aos lados pasando polo incentro.

O circuncentro ou centro da circunferencia circunscrita atópase na intersección das mediatrices dos lados do triángulo.

O ortocentro atópase na intersección das alturas do triángulo. Nos triángulos obtusángulos estas non se cortan, polo que será preciso prolongalas mediante rectas.

O baricentro ou centro de masas do triángulo atópase na intersección das medianas.

Modifica a posición dos vértices A, B e C para construir diferentes triángulos. Observa as posicións dos distintos puntos notables e saca conclusións.

Save

Save

Engrenaxes

engrenaxeEste proxecto desenvolvido polo alumnado de Debuxo Técnico II no curso 2015/16 céntrase no trazado de evolventes e a súa aplicación ao deseño de rodas dentadas de engrenaxes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Participaron no proxecto Roberto Ardións, Paloma Verdejo, Javier Dono e Miguel Gómez.

Contamos coa colaboración do Departamento de Tecnoloxía no tratamento dos aspectos mécanicos do deseño.

O trazado do contorno das rodas realizouse con Geogebra. O Perfil dos dentes obtívose en base a evolventes. O trazado exportouse a un arquivo vectorial escalable (SVG)) que serviu de base para o modelado 3D con Blender. Unha vez modelados os engrenaxes imprimíronse en PLA. imprimindo_engrenaxes_novembro_2015

A evolvente de orixe O dunha circunferencia de centro C é o lugar xeométrico xerado polo extremo P dun segmento PT tanxente a unha circunferencia de centro C nun punto T que se despraza sobre a mesma, de lonxitude igual á do arco OT sendo o punto O un punto fixo da circunferencia. A evolvente pode ter sentido horario ou antihorario segundo sexa o sentido de xiro do punto T.

Save