O sol, fonte de enerxía

O Sol é a principal fonte de enerxía da Terra. A través das reaccións termonucleares que se orixinan no seu interior, gran parte da enerxía liberada chega á terra en forma de ondas electromagnéticas. Soamente unha pequena parte desta enerxía chega á Terra, e unha porcentaxe de radiacións perxudiciais son reflectidas pola atmosfera. Esta intensidade solar redúcese considerablemente debido a diversos factores: gases na atmosfera, vapor de auga… Ademáis depende da latitude xeográfica, hora do día, estación do ano, situación atmosférica, etc.

A enerxía solar ten dous campos de aplicación fundamentais: conversión en enerxía eléctrica e transformación en calorífica. Nos imos a traballar na segunda, aínda que a efectos de estudo das formas dos dispositivos, nos interesen ambas. No cadro adxunto introducimos os dispositivos máis empregados para as transformacións:

A continuación presentamos imaxes dalgúns dispositivos analizados:

Aproveitamento pasivo da enerxía: Invernadoiros

Campo de helióstatos

Colectores solares

Forno solar de Odeillo

As temperaturas poden chegar a 4000ºC e emprégase para investigar o punto de fusión de materiais.