O proxecto rematado

Cociña solar con concentrador parabólico tipo Fresnel

Cociña solar con concentrador parabólico tipo Fresnel

Cociña solar con concentrador parabólico tipo Fresnel

Cociña solar con concentrador parabólico tipo Fresnel

As primeiras probas no patio:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA