Todo sobre os espellos

Neste post ímosvos falar sobre as medidas e todo o relacionado sobre os espellos. A colocación dos espellos foi o primeiro paso na elaboración da cociña solar, dentro diso fixemos a recollida dos datos que foron obtidos polo alumnado de Debuxo Técnico. As medidas das estructuras que soportan os espellos son:

De 9 espellos:58 cm de longo, e 3 cm de ancho que posue a madeira.

De 8 espellos: 52,5 cm de longo, e 3 cm de ancho.

De 7 espellos: 47 cm de longo e 3 cm de ancho.

De 3 espello: 21.5 cm de longo e 3 cm de ancho.

De 2 espellos: 14 cm de longo e 3 cm de ancho.

O comezo do proxecto non habia espellos de 2 e 3 porque inicialmente contábase con estructuras de 5 espellos, pero viuse que o rendemento non era o mellor e que se optimizaba meténdollos de 2 e 3.

Os ángulos de ditos espellos son;

1º- 6,79º       2º- 11,21º   3º-15,46º      4º-18,85º           5º-22,22º        6º- 25, 08º      7º- 27,64º    8º-29,86º     9º- 31,89º

Estudo para a colocación dos espellos

Estudo para a colocación dos espellos