Aulas na rede

debuxotecnico.com. Aulas virtuais para DTI e DTII con gran parte do temario da materia.

O gran problema é que cando montei estas aulas traballaba co Cabri, polo que gran parte dos contidos so poden ser vistos co Explorer. Estou elaborando novo material con CarMetal e Geogebra, pero aínda non teño nada colgado.

Especialmente interesante o laboratorio de diédrico.

Accedese como convidado.

Aula de plástica. Blog para a materia de 4º ESO. Este curso non imparto outros niveis na ESO, supoño que cando os imparta empregarei o mesmo blog con todos os cursos, creo que pode ser interesante compartir referencias e resultados.