Visor cónico 360X360

Introduce as coordenadas co seguinte formato:
(x,y,z),(x,y,z),(x,y,z),(x,y,z)...Emprega WASD para rotar a figura

Licenza Creative Commons

Autor: Xabier Lorenzo Abalde

Exemplo 1:
(-5,6,-3),(5,6,-3),(5,6,3),(5,0,7),(5,-6,3),(5,-6,-3),(-5,-6,-3),(-5,-6,3),(-5,0,7),(-5,6,3),(-5,6,-3)

Exemplo 2 (dodecaedro):
Liña poligonal 1
(3.402,0,-4.454),(1.051,3.236,-4.454),(-2.752,2,-4.454),(-2.752,-2,-4.454),(1.051,-3.236,-4.454),(3.402,0,-4.454),(5.505,0,-1.051)
Liña poligonal 2
(1.051,3.236,-4.454),(1.701,5.236,-1.051)
Liña poligonal 3
(-2.752,2,-4.454),(-4.454,3.236,-1.051)
Liña poligonal 4
(-2.752,-2,-4.454),(-4.454,-3.236,-1.051)
Liña poligonal 5
(1.051,-3.236,-4.454),(1.701,-5.236,-1.051)
Liña poligonal 6
(5.505,0,-1.051),(4.454,3.236,1.051),(1.701,5.236,-1.051),(-1.701,5.236,1.051),(-4.454,3.236,-1.051),(-5.505,0,1.051),(-4.454,-3.236,-1.051),(-1.701,-5.236,1.051),(1.701,-5.236,-1.051),(4.454,-3.236,1.051),(5.505,0,-1.051)
Liña poligonal 7
(-1.701,-5.236,1.051),(-1.051,-3.236,4.454)
Liña poligonal 8
(4.454,-3.236,1.051),(2.752,-2,4.454)
Liña poligonal 9
(4.454,3.236,1.051),(2.752,2,4.454)
Liña poligonal 10
(-1.701,5.236,1.051),(-1.051,3.236,4.454)
Liña poligonal 11
(-3.402,0,4.454),(-1.051,-3.236,4.454),(2.752,-2,4.454),(2.752,2,4.454),(-1.051,3.236,4.454),(-3.402,0,4.454),(-5.505,0,1.051)